Wczytuję dane...
Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Expresja.net, prowadzony przez Joanna Joszczyk sklep internetowy Expresja.net z siedzibą ul. Konarskiego 10/2 16-030 Supraśl. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L. nr 119 s.1) (dalej również RODO)  oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Joanna Joszczyk sklep internetowy Expresja.net mający swoją siedzibę przy ul. Konarskiego 10/2 16-030 Supraśl jest Administratorem Twoich danych osobowych.

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych.

W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na prztwarzanie danych.

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartch w plikach s podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki s to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki s wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienie możliwości odostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki s wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki s są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki s są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa login czy hasło, co przyśpiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików s lub usunąć stałe pliki s , wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki inf.

W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Obok plików s sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych. W ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz innych środków komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. "web beacons"(tzw. elektryczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji tj. np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w s, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy staytystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi. 

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywaniu zakupów?

Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Twoje dane przetwarzamy w celu: zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu, przesyłania Ci informacji handlowych.

Korespondencja między nami związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu.

Nie przetwarzamy Twojego adresu e-mail wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacji zgłoszenia.

Nie przekazujemy Twoich danych innym Administratorom. 

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.

Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne oraz techniczne  w celu ochrony Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od dnia wyrażenia zgody, chyba że zgoda zostanie cofnięta przed upływem tego terminu.

W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.

W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli masz w naszym sklepie konto, możemy je w każdej chwili usunąć na Twoje żądanie.

Nie będziemy profilować Twoich danych .

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1. Nazwisko i imię,

2. Adres do korespondencji, 

3. Adres poczty elektronicznej (e-mail)

4. Nr telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz usunięcia. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail: expresja.sklep@wp.pl lub nr tel.: 510 686 698.

Marketing sklepu internetowego

O ile wyraźiliście Państwo na to zgodę - zapis do newslettera, podany Państwa e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów expresja.net. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Środki techniczne i Państwa obowiązaki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działanie osób trzecich . Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń z Witryny w celu ochrony Państwa danych.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie  zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieupoważnionym prosimy wylogować się po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki  sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji danych w każdym czasie , w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie hasła lub wystąpią inne problemy z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: expresja.sklep@wp.pl. Przusługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zablokowania lub usunięcia dancyh, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt: expresja.sklep@wp.pl.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innch stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się.

Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: expresja.sklep@wp.pl.